Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Állami bölcsődék/óvodák - Budapest 16. kerület képes leírás - Budapest 16. kerület.tlap.hu
részletek »

Állami bölcsődék/óvodák - Budapest 16. kerület - Budapest 16. kerület.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: budapest16kerulet.tlap.hu » Állami bölcsődék/óvodák - Budapest 16. kerület
Keresés
Találatok száma - 5 db
Cinkotai Huncutka Óvoda

Cinkotai Huncutka Óvoda

Cinkotán családi házas övezetben található óvodánk mindkét épülete. Tágas óvodaudvaron nyílik lehetőség gyermekeink mozgásfejlesztésére és a környezeti kultúra megalapozására, ami intézményünk kiemelt feladata. Elkötelezett nagy szakmai gyakorlattal rendelkező , munkájukra igényes óvodapedagógusok és szakképzett dajkák fogadják a gyermekeket, épületenként 4 - 4 csoportban. A Helyi Óvodai Programunk célja, feladatai: Célunk a 3-7 éves gyermekek sokoldalú fejlesztése, hogy boldog, derűs óvodáskort biztosítsunk számukra. Tevékenység központúan neveljük óvodásainkat, hogy 6-7 éves korukra képessé váljanak az iskolai tanulásra. Fokozottan figyelünk egyéni sajátosságaikra és így a differenciált fejlesztésükre. Óvodánk nevelési programjában kiemelt helyet foglal el a környezeti nevelés és a néphagyományőrzés. Ez magában foglalja a környezet tényleges védelmét; életmód, gondolkodásmód, viselkedésmód fejlesztését. Megtanítjuk a gyermekeket, hogy rácsodálkozzanak a környezetükben, a természetben található jóra, szépre; közvetlen tapasztalatokat szerezzenek alapvető ökológiai ismeretekben. Mindez beépül mindennapjainkba, hiszen óvodáink természeti környezete erre lehetőséget ad. Általános és természetes a kertekben, az óvodák udvarán végzett közös munka, akár a tavaszi veteményezés, őszi lombtakarítás, komposztálás egész évben.

Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda

Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda

A hozzánk járó gyerekek szülei társadalmi és szociális helyzetüknél fogva erősen heterogén összetételűek. Mindhárom épületnek vannak összehangolt pedagógiai normát közvetítő kialakult értékei. Nevelési célunk a ránk bízott gyermekek harmonikus személyiségfejlesztése, mely a játékon és a mozgáson alapul. Munkánk során támaszkodunk azokra a fejlődés-lélektani kutatásokra, melyek alátámasztják, hogy az öröklött adottságoknak és a környezeti feltételeknek egyaránt fontos szerepe van az egyén fejlődésében. Messzemenően szem előtt tartjuk a gyermekek életkori sajátosságait annak érdekében, hogy a legoptimálisabban fejlődjenek azok a testi-lelki funkciók, melyek a sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges képességek kialakulását biztosítják. Fokozottan figyelünk gyermekeink egyéni fejlettségére, aktivitására, és biztosítjuk számukra az önálló tevékenykedés lehetőségét, mely környezetük sokoldalú megismerését segíti elő.

Napsugár Óvoda

Napsugár Óvoda

A Napsugár Óvoda pedagógiai programjában kitűzött célunk az intézményünkbe járó 3-7 éves gyermekek harmonikus személyiség fejlesztése, a sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, szociális és értelmi érettségük kialakítása, figyelembe véve az életkori és egyéni sajátosságaikat. Meghatározónak tartjuk az érzelmi biztonságot adó, elfogadó, szeretetteljes légkört, mint a szocializáció és közösségi nevelés , valamint az integráció alapkövét. Kialakítjuk a társas együttműködés szabályait. A csoportok kialakításánál homogén életkorú csoportok szervezésére törekszünk, de előfordulnak vegyes életkorú csoportok is. Óvoda épületeink mindegyike biztonságos környezetben, tágas óvoda udvarral rendelkezik, melyeken minősített udvari játékeszközökkel biztosítjuk a gyermekek mindennapi mozgás lehetőségeit. A csoportszobáink jól felszereltek , praktikusak. Elegendő mennyiségű és minőségű játékszer, képességfejlesztő játék és foglalkoztató eszköz áll a gyermekek rendelkezésére. Az intézmények komfortja, külső-belső esztétikája jó feltételeket biztosít az idejáró gyermekek tevékenységeihez.

Pipitér Óvoda

Pipitér Óvoda

Mátyásföldön kertes családi házas övezetben található. Tágas óvodakert tartozik mindkét épülethez. A Farkashalom utcai épületben 8 csoport, a Csinszka utcai épületben 7 csoport működik. Az óvoda a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésében is közreműködik, célzottan a beszédfogyatékos, a testi, érzékszervi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy viselkedésfejlődés organikus okokra visszavezethető, illetve vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek esetében. A gyermekek körüli teendőket szakmai munkájukra igényes óvodapedagógusok és a nevelőmunkát segítő dajkák látják el.

Vadvirág Óvoda

Vadvirág Óvoda

Az óvodai nevelési programban a gyermekek sokoldalú, harmonikus nevelését, fejlesztését tűztük ki célul, melynek során a gyermekeket szeretet, tisztelet és megbecsülés övezi. Tudatos, tervszerű pedagógiai munkával segítjük, hogy az óvodás gyermekek érzelmileg derűs, vidám, mozgásukban jól koordinált, edzett, játékukban kreatív, ötletes, az esztétikumra fogékony, környeztükben az összefüggéseket meglátó, értő, fejtett szociális érzékkel rendelkező, együttműködő, átérző, jól kommunikáló, azaz sokoldalú személyiséggé váljanak. Csoportszobáink jól felszereltek, esztétikusak, igényesen kialakítottak, az óvodák udvara tágas, ahol rendelkezésre állnak EU- MSZ szabványnak megfelelő változatos eszközök, segítve a nevelési feladatok megvalósulását, a gyermekek egyenletes, önmagukhoz mérhető fejlődését. Testi fejlődés terén arra törekszünk, hogy legyenek egészséges, alkalmazkodni képes gyermekek, akiknek mozgása összerendezett, kialakult egészségügyi szokásaik vannak, s képesek meg- és felismerni, kielégíteni alapvető testi szükségleteiket.

Tuti menü